Boken är tryckt hos:

i Vinslöv

Må gott av fantasi

Förlag och trädgårdsutsmyckning