Må gott av fantasi

Förlag och trädgårdsutsmyckning

Titta den flyter !

Test placering av växter

Rosenflickorna kollar MC-puts

Kristianstadsbladet inspekterar

Flyttest

Nyutputtad

Ritningsstadiet

Demontering och transport mot vinteruppdrag

SOM LUCIA

Flotten som påsk prydnad

Planskissen !